Zaloguj sięProjekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego

 

Mamy przyjemność poinformować, iż Świat Wypoczynku Maciej Michalak Piotr Lewandowski Spółka cywilna realizuje projekt w ramach

8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typo B2B

pn. "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy rezerwacji, prezentowania ofert oraz komunikacji biznesowej"

Dotyczy projeku: www.swmax.pl